Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna na dzień 24.01.2018 r.

Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000517599, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia 2018 roku na godzinę 10.00 w Krakowie przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie.

Załączniki:

WZ OML opublikowane w MonitorSiG nr 248-2017 - 2017-12-22

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia LSR i OML