News

Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000517599, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia 2018 roku na godzinę 10.00 w Krakowie przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie. Załączniki: WZ OML opublikowane w MonitorSiG...

more

Our studio has decided to support Polish gamers community by supporting a crowd-funding action of Norman Lenda who is Polish cosplay photographer. The main goal of the action is to create a cosplay calendar "Clash of Beauties 2017" which will contain pictures of famous polish cosplayers in game-related costumes.

More info on: wspieram.to/clashofbeauties 

more
« poprzednia 1 następna »