Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 28.06.2019 R. ONE MORE LEVEL SPÓŁKA AKCYJNA 

Zarząd Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) z siedzibą w Krakowie, os. Złotego Wieku 89, 31-618 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385650 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków. 


Stosowne dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem:

OML - Dokumenty ZWZ - 28-06-2019

 

 

  

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2018 r. ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna 

Zarząd Spółki ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej: Laser-Med S.A.) z siedzibą w Krakowie, os. Złotego Wieku 89, 31-618 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385650 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie, ul. Malwowa 30, 30-611 Kraków. 


W załączeniu stosowne dokumenty.

OML - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 27-06-2018

OML - Projekty uchwał na ZWZ - 27-06-2018

OML - Ogólna liczba akcji i głosów na ZWZ - 27-06-2018

OML - Pełnomocnictwo osoby fizyczne na ZWZ - 27-06-2018

OML - Pełnomocnictwo osoby prawne na ZWZ - 27-06-2018

OML - Formularz głosowania na ZWZ - 27-06-2018