Relacje Inwestorskie

WIDEOKONFERENCJA Z ZARZĄDEM ONE MORE LEVEL

WIDEOKONFERENCJA Z ZARZĄDEM ONE MORE LEVEL   Zapraszamy do udziału w wideokonferencji spółki One More Level poświęconej omówieniu bieżącej sytuacji studia  oraz przedstawieniu planów i perspektyw na przyszłość. Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia (czwartek) o godzinie 12.

Walne Zgromadzenia

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku Treść: Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 lipca 2022 r. na godz. 13:00.

ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Kraków 08.04.2021 Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Majewskim (dalej: „Pożyczkodawca”) aneks (dalej: „Aneks”) do umowy pożyczki z dnia 30 września 2017 r. (dalej: „Pożyczka”).

Materiały

Logotypy Pobierz logotypy Prezentacje Pobierz prezentacje Zdjęcia Pobierz zdjęcia...

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPW organizuje obrót instrumentami finansowymi. Dzięki koncentracji w jednym miejscu i czasie ofert od kupujących i sprzedających, umożliwia wyznaczenie kursu i realizację transakcji. www.gpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kalendarium

Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach: •raport za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14.02.2022 roku, •raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 14.05.2022 roku, •raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 13.08.