Relacje Inwestorskie

ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Kraków 08.04.2021 Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Panem Tomaszem Majewskim (dalej: „Pożyczkodawca”) aneks (dalej: „Aneks”) do umowy pożyczki z dnia 30 września 2017 r. (dalej: „Pożyczka”).

Materiały

Logotypy Pobierz logotypy Prezentacje Pobierz prezentacje Zdjęcia Pobierz zdjęcia...

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPW organizuje obrót instrumentami finansowymi. Dzięki koncentracji w jednym miejscu i czasie ofert od kupujących i sprzedających, umożliwia wyznaczenie kursu i realizację transakcji. www.gpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku: – raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15 lutego 2021 roku, – raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 17 maja 2021 roku, – raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 16 sierpnia 2021 roku, – raport kwartalny […]...

Akcjonariat

Kapitał zakładowy wynosi 5 351 644,00 zł i dzieli się na 53 516 440 akcji wszystkich emisji, tj. 5 516 440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz 48 000 000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne: Oświadczenie w sprawie stosowania Dobrych Praktyk Statut Spółki...

Władze spółki

Zarząd Szymon Bryła, CEO Absolwent Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra Filozofii Społecznej. Felietonista serwisu Imperium Gier portalu Wirtualna Polska. Posiada ponad 11 lat doświadczenia w pracy związanej z PR i Marketingiem.