Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

– raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15 lutego 2021 roku,
– raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 17 maja 2021 roku,
– raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 16 sierpnia 2021 roku,
– raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 15 listopada 2021 roku.
Raport roczny za 2020 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.