Relacje Inwestorskie

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Błażej Dowgielski
e-mail: b.dowgielski@omlgames.com

Notowania

Najwięksi Akcjonariusze